Missie

Wanneer was de laatste keer dat jij je in het buitenland verstaanbaar probeerde te maken? Jij weet ongetwijfeld nog hoe frustrerend het was om de taal van jouw gesprekspartner niet geheel meester te zijn. Sommige cliënten van jou ervaren dit gevoel elke dag. Vooral eerste generatie Turken spreken gebrekkig of zelfs helemaal geen Nederlands. Aansluiten bij de leefwereld en uitleg geven over de gezondheidsuitdagingen van jouw cliënt, zal bij een taalkloof niet altijd even makkelijk zijn. Toch is het essentieel om te kunnen communiceren over gezondheid in onze multiculturele samenleving. Het uitleggen van de effecten van ongezonde Turkse voedingsgewoonten gaat beter, sneller en met meer vertrouwen in de taal die mensen spreken én met achtergrondkennis over hun cultuur.

I n de praktijk horen wij onze Turkse cliënten vaak zeggen dat ze het lastig vinden de leefstijladviezen van diëtisten op te volgen. Zij relateren dit vaak aan cultureel bepaalde normen en waarden. Moeilijkheden met taal en communicatie veroorzaken een kloof tussen Turkse cliënten en Nederlandse health professionals. Deze kloof zit in de weg bij het creëren van een vertrouwensrelatie. Wij willen de kloof tussen Turken in Nederland en de Nederlandse gezondheidszorg minimaliseren. Dit zal het voor health professionals makkelijker maken bij het bouwen van een vertrouwensrelatie met hun Turkse cliënten. Wij willen dat Turken niet (meer) bevooroordeeld zijn en net zoveel vertrouwen hebben in de Nederlandse gezondheidszorg als de zorg in hun eigen vaderland.